De Verhuisbrouwerij - Brouwdemonstraties sinds 1998 English website ::  contact ::  sitemap
> verhuisbrouwerij :: brouwdemonstraties :: bieren :: ons uitnodigen :: ons bier kopen :: zelf bier brouwen
> > brouwcursus :: accijnzen :: ideale bieretiket
   

Wat zijn accijnzen ?

De accijnzen zijn de oudste belasting ter wereld. Het waren belastingen op de eerste levensbehoeften uit die tijd, zoals: zout, zeep, graan, meel, bier, wijn en vlees. Iedereen moest ze betalen of men nu rijk was of arm. Pas eind 18e eeuw, begin 19e eeuw werd steeds meer rekening gehouden met iemands welvaart. Zo werd begin 19e eeuw belasting geheven op het bezit van paarden of op de hoeveelheid ramen en deuren die mensen bezaten. Omdat in de middeleeuwen de accijnzen de belangrijkste belasting was, zijn vele steden (zoals Leuven) rijk en groot geworden door de actieve brouwerijen in hun stad.

Nu heffen ze accijnzen op rookwaren, brandstof en nog steeds op alcohol.

Vrijstelling van accijnzen

Als je zelf alcohol produceert en verkoopt dan ben je verplicht om hier accijnzen op te betalen. Gelukkig heeft de belgische staat een uitzondering voorzien voor amateur bierbrouwers en wijnmakers die alleen alcohol produceren voor eigen gebruik.
Amateur wijnmakers zijn niet verplicht om zich aan te melden bij de accijnzen, maar zij zijn gebonden aan een maximum productie van 100 liter wijn per jaar.
Het aantal liter bier dat je mag brouwen is daarintegen onbeperkt, zolang het maar voor eigen gebruik is en niet verkocht wordt. Dus als je een gezonde huid wil hebben, kan je gerust iedere dag een vers bierbad nemen.

De vrijstelling van de accijnzen wordt geregeld door artikel 7 van de wet van 7/1/98 (wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken - Belgisch Staatsblad 4/2/98). Deze voorziet vrijstelling van accijns en bijzondere accijns voor bier dat door een particulier is geproduceerd en dat door deze persoon, de leden van zijn gezin of zijn gasten wordt verbruikt, mits er geen verkoop plaatsvindt.
Het begrip gast moet evenwel zeer strikt worden genomen. Systematische organisatie van degustaties, zelfs indien gratis, onder het voorwendsel dat de deelnemers ervan gasten zijn, is dus niet toegelaten.

Hoe vraag je vrijstelling ?

De dienst douane en accijnzen zitten een beetje moeilijk in elkaar. Afhankelijk van de gemeente waar je woont, heb je een eigen regionaal kantoor van de accijnzen. Er bestaat een federale website waar je het regionaal kantoor der accijnzen via gemeente kan opzoeken. Daar is de kans groot dat de ambtenaar niet echt weet wat je moet doen. Het draait allemaal wel rond de bezitsaangifte 108 maar dit formulier dient ook voor u te registreren als bierhandel of als café. Bovendien wordt de eigenlijke controle gedaan door een inspecteur van de controledienst der accijnzen, een totaal andere afdeling.
Dus als je specifieke vragen hebt, vraag dan aan de administratie welke inspecteur van de controledienst verantwoordelijk is in jouw gemeente. Dat zal je zeer veel telefoons besparen.
Op myminfin kan je alle electronische formulieren terugvinden van de dienst financien van de federale overheid, waartoe de dienst douane en accijnzen toebehoort.
Gebruik de zoekfunctie bovenaan en ga naar de finform website. Zoek naar bezitsaangifte/beroepsaangifte 108 via het thema accijnzen.

Deze bezitsaangifte 108 bestaat uit drie delen, één voor de aanvrager, één voor het kantoor en één voor de controledienst van de accijnzen. Je dient deze alle drie in te vullen, te ondertekenen en op te sturen. Na goedkeuring krijg je het eerste exemplaar met een mooie stempel terug.

Buiten dit formulier moet je nog enkele documenten bijvoegen :
Een verklaring ondertekenen waarin je uitdrukkelijk stelt dat het bier niet bestemd is voor verkoop maar enkel voor eigen gebruik wordt aangewend.
Een lijst van toestellen (ketels, gistkast, lagerkast) die bij het brouwen gebruikt worden.

En dan tenslotte nog de kosten van deze registratie. Enkele jaren geleden moest je nog het fenomenale bedrag van 10 eurocent (ja ja, geen typfout) betalen. Of het nu nog zo is moet je toch wel even navragen.

We hopen in ieder geval dat je met deze informatie een beetje sneller deze administratieve regeling kan volbrengen. Het kost je niet veel geld en moeite om deze vrijstelling te bekomen, het kan je alleen maar miserie achteraf besparen. Dus waarom zou je dat dan niet doen ? Enkele jaren na de registratie kregen we wel enkele controleurs aan de deur, maar dit waren zeer sympathieke kerels en na de vaststelling dat we amateur brouwers waren, was alles in orde.
Bedenk wel, dat als je ooit stopt met hobbybrouwen, je dit terug moet melden aan de accijnzen. Maar we twijfelen of dat ooit iemand gedaan heeft.